Geniusz – NIE
Wciąż nie mogę zapamiętać, jak się nazywa najbardziej zasłużony dla cywilizacji aktor. W 1880 r. wynalazł żarówkę. W ciągu następnych trzynastu lat zapis dźwięku, silnik elektryczny i kino. Pół wieku później, łamiąc wojskowy szyfr niemiecki, wynalazł komputer. Niech żyje.