Agnieszka Wołk-Łaniewska

Za ryj

Inicjatywa Solidarnej Polski wsparta z ogniem przez towarzyszy broni z PiS – ta o pozbawieniu obywateli prawa do odmowy przyjęcia mandatu – jest tak kuriozalna,...