Bartosz Kurczak

Gangrena feminizmu

Na chłopski rozum: baby potrafią być głupie. Pod płaszczykiem walki o wolność i swobodę uprzedmiotawia się kobiety i wystawia je na publiczne aukcje jak towa...