Prenumerata

Tygodnik w prenumeracie na rok 2020

Na dogodny okres:
miesięcznie / kwartalnie / półrocznie / rocznie

Tylko 3,50 zł (z VAT-em) za jeden numer
(oszczędzasz 28,5714286 proc.)

  • dla osób prywatnych i prawnych
  • dla pracodawców i pracowników
  • dla księży i ich ofiar
    DLA KAŻDEGO!

Poczta Polska – prenumerata krajowa:

Infolinia 0-801-333-444, dla tel. komórkowych 438420600

prenumerata.poczta-polska.pl

„Ruch” S.A. – prenumerata krajowa:

Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie prenumerata.ruch.com.pl.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 22 693 70 00 lub 801 800 803 – czynne w dni robocze w godzinach 7.00-17.00 (koszt połączenia wg taryfy operatora).

Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę:

Informację o warunkach prenumeraty i sposobie zamawiania można uzyskać pod nr tel. +48 (22) 693 67 75

www.ruch.com.pl

e-mail: prenumerataz@ruch.com.pl

Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta

(koszt połączenia wg taryfy operatora):

  • połączenie z telefonów stacjonarnych 801 800 803
  • połączenie z telefonów komórkowych +48 (22) 693 70 00

Dystrybutor: Kanada – Vartex Distributing Inc.,

3135 Universal Dr. Unit # 3 Mississauga, Ont.,

L4X 2E6 Canada. Tel. (905) 624-4726.0

WYDAWCA:
„URMA” Sp z o.o.

ADRES redakcji i wydawcy:
00-680 Warszawa ul. Poznańska 3/9,
tel. : 22 848-84-48, 22 848-44-20, 22 848-96-68
tel./fax 22 849-72-47 i 22 849-72-58

DZIAŁ HANDLOWY: 22 849-59-38

E-MAIL NIE@redakcja.nie.com.pl