PRZEPROSINY WYDAWCY W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM DÓBR OSOBISTYCH VITO-MED – NIE

Przeprosiny wydawcy

 

Wydawca tygodnika „NIE” Urma sp. z o.o. przeprasza spółkę VITO-MED sp. z o.o. prowadzącą Medyczne Laboratorium Diagnostyczne z powodu bezprawnego naruszenia jej dóbr osobistych poprzez opublikowanie na łamach tygodnika „NIE” w wydaniu papierowym i elektronicznym 4 artykułów autorstwa Pana Mateusza Cieślaka, tj. artykułu opublikowanego w dniu 26 września 2020 roku pt. „Wirusowe Domki” oraz artykułu opublikowanego w dniu 9 października 2020 roku pt. „COVID ze szklanym okiem” oraz artykułu opublikowanego w dniu 16 października 2020 roku pt. „ZWIDY I COVIDY” oraz artykułu opublikowanego w dniu 6 listopada 2020 roku pt. „Śmierć wita”, zawierających nieprawdziwe informacje i bezpodstawne insynuacje godzące w dobre imię spółki VITO-MED sp. z o.o., narażając ją na utratę zaufania potrzebnego dla prowadzonej działalności, w szczególności w zakresie wykonywania badań diagnostycznych w kierunku wirusa SARS-CoV-2. Wydawca oświadcza, że zawarcie nieprawdziwych informacji i bezpodstawnych insynuacji w treści ww. artykułów było wynikiem ich nienależytego przygotowania przez autora – Pana Mateusza Cieślaka, który nie dochował należytej staranności i rzetelności wymaganej od dziennikarza. Wydawca tygodnika „NIE” wyraża głębokie ubolewanie, że dopuścił się rozpowszechniania nieprawdziwych i krzywdzących informacji dotyczących działalności VITO-MED sp. z o.o. oraz jej pracowników zaangażowanych w walkę z pandemią koronawirusa.