Zbawiciel ze smoczej jamy – NIE

Sądziłem, że Kościołem rządzi pan papież i lokalni hierarchowie. Okazuje się, że władają nim liderzy – tak jak partiami politycznymi. Ks. prof. Szewciw mówi: „Okazało się, że brakuje nam prawdziwych liderów. Mamy dwóch, trzech z abp. Markiem Jędraszewskim na czele, a reszta?”. Szewciw apeluje do kleru o większe zaangażowanie polityczne. Ubolewa też, że list poparcia dla Jędraszewskiego podpisało tylko osiemnastu fioletowych: „To jest klęska”. Lament księdza profesora publikuje „GPC”. Pod nim zamieszcza jednak artykuł pod tytułem przeczącym temu, co wyżej: „Wszyscy bronią Jędraszewskiego”. Szewciw jest biblistą, który rozmnożył testamenty. Do starego i nowego dołączył najnowszy testament z Jędraszewskim jako zbawicielem.