Kontakt

WYDAWCA:
„URMA” Sp z o.o.

ADRES redakcji i wydawcy:
ul. Poznańska 3 lok. 9, 00-680 Warszawa
tel. 22 848-84-48, 22 848-44-20, 22 848-96-68
tel./fax 22 849-72-47 i 22 849-72-58

DZIAŁ HANDLOWY: 22 849-59-38

INTERNET:
E-mail: nie@redakcja.nie.com.pl